Duurzaamheidssubsidie voor huurders in Delden

Het ministerie heeft een subsidie toegekend voor inwoners van de gemeente Hof van Twente, zowel huurders als woning-eigenaren. Het doel van de subsidie is stimuleren van energiebesparing door het toepassen van kleine maatregelen. Dit kan gaan om producten zoals ledlampen, tochtstrippen en radiatorfolie. Of het energiezuinig laten inregelen van het verwarmings- of ventilatiesysteem. Ook kan een deel van de RREW-regeling worden ingezet voor energie-advies. Maar hiervoor hebben we in Delden drie energiecoaches, die gratis advies komen geven.

Voor de gemeente Hof van Twente gaat het in totaal om een bedrag van € 520.000,-. De helft van dit bedrag voor 2600 huurders en de andere helft is voor 2600 huiseigenaren. Dit komt neer op een brutobedrag van € 100 per woning. Hier gaat nog wel een deel vanaf vanwege projectkosten.

Op 23 maart zal er een eerste overleg zijn waarbij onder andere vertegenwoordigers van gemeente Hof van Twente, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden en Energiecoaches Delden zullen aanschuiven. Samen zullen we bekijken hoe deze subsidie het best voor de huurders van Wonen Delden kan worden ingezet.

We houden u op de hoogte.

3 maart: Energiequiz

Energiecoach Delden organiseert op 3 maart een informatieve avond over energiebesparing en duurzaamheid. Dit gebeurt in de vorm van een ludieke quiz via internet. Huurders van Wonen Delden kunnen zich aanmelden via: energiecoachdelden@gmail.com

Klik op  uitnodiging energiequiz 3mrt21  om de uitnodiging met alle informatie te bekijken.

Bevriezing huurprijzen sociale huurwoningen.

De minister van Binnenlandse zaken heeft laten weten dat de huren van sociale huurwoningen dit jaar niet omhoog gaan. Dit naar aanleiding van een aangenomen motie hierover in de Tweede Kamer. De corporaties krijgen gezamenlijk 200 miljoen euro belastingkorting om het verlies van huurinkomsten te compenseren.

Dit houdt dus in dat huurders van een sociale huurwoning van Wonen Delden op 1 juli 2021 geen huurverhoging zullen krijgen. We gaan nog in overleg met Wonen Delden over de huuraanpassing voor huurders van een niet-sociale huurwoning.

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging ook voor u?

Huurders van een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen in 2021 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Hierbij wordt gekeken naar het (gezamenlijke) inkomen en de hoogte van de netto huur.

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Al dan niet aangevuld met huurtoeslag. Toch kan het zijn dat u nu een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen in de tussentijd is gedaald. Dan kunt u een huurverlaging krijgen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als uw inkomen in 2019 (te) laag was, hoeft u niets te doen. U krijgt dan in maart van Wonen Delden een brief met een voorstel voor huurverlaging.

Als uw inkomen na 2019 gedaald is, dan vraagt u wel zelf de huurverlaging aan. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging ligt aan de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en aan de huurprijs van uw woning. In de onderstaande tabel staat welk inkomen u maximaal mag hebben en naar welke huurprijs uw woning dan verlaagd wordt. De netto huurprijs is de huur zonder bijkomende kosten zoals de servicekosten.

Uw huishouden bestaat uit: Totaal inkomen niet hoger dan:  Uw netto huur wordt verlaagd naar:
1 persoon € 23.725 € 633,25
1 persoon, met AOW € 23.650 € 633,25
2 personen € 32.200 € 633,25
2 personen, tenminste 1 persoon met AOW € 32.075 € 633,25
3 of meer personen € 32.200 € 678,66
3 personen, ten minste 1 persoon met AOW € 32.075 € 678,66

Wonen Delden heeft een lijst gemaakt van alle sociale huurwoningen met een huurprijs hoger dan  €633,25. Bij de Belastingdienst is opgevraagd of de huurders recht hebben op de eenmalige huurverlaging. Een vraag die beantwoord kan worden met een ja of nee. De dienst verstrekt dus geen informatie over het werkelijke inkomen. U ontvangt een brief van de Belastingdienst als er informatie hierover aan Wonen Delden is verstrekt. Van Wonen Delden ontvangt u voor april 2021 een brief met daarin het voorstel tot huurverlaging. U hoeft dus zelf niets te doen. De huurverlaging gaat op 1 mei 2021 in en wordt niet met terugwerkende kracht toegepast.

Uw inkomen is na 2019 gedaald onder de inkomensgrens: u vraagt zelf huurverlaging aan

Als uw inkomen na 2019 is gedaald tot onder de grens geldt dat u in aanmerking kunt komen voor huurverlaging. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen is uw inkomen minimaal 6 maanden geleden gedaald en is deze intussen niet weer gestegen. De Belastingdienst heeft over de periode na 2019 nog geen definitieve inkomensgegevens. Daarom moet u zelf de huurverlaging bij Wonen Delden aanvragen en aantonen dat u recht hebt op de huurvelaging. Dat kan tot eind 2021. Stuur een email naar info@wonendelden.nl  of een brief naar Wonen Delden, Noordwal 72, 7491 BK Delden. Klik hier  voor een voorbeeldbrief gemaakt door de Woonbond die u kunt gebruiken.

 

Prestatieafspraken 2021 getekend

Op 14 december hebben alle partijen de prestatieafspraken voor het jaar 2021 ondertekend. In de prestatieafspraken staan de afspraken die de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties voor het komende jaar hebben gemaakt.

Klik hier om de gemaakte afspraken voor 2021 te lezen.

Cadeaubonnen uitgereikt

De afgelopen dagen zijn de vijf beloofde cadeaubonnen voor het invullen van de huurdersenquête uitgereikt. We konden langsgaan bij J. Blokhuis, P. Zengerink, M. Visschedijk, H. Wolf en M.Mentink. Iedereen van harte gefeliciteerd.

Junior energiecoach

Jonge huurders (7-12 jaar) in Hof van Twente gaan spelenderwijs energie én geld besparen

Woon jij in een huurhuis van Viverion of Wonen Delden in de gemeente Hof van Twente en ben je tussen de 7-12 jaar oud? Houd dan je brievenbus goed in de gaten, want na de kerstvakakntie kun jij je aanmelden om mee te doen aan een superleuk spel waarmee je energie én dus ook geld kunt besparen. Na aanmelding (gratis) ontvang je een startpakket per post met daarin enkele opdrachten. Je bent er zo’n 15 tot 30 minuten per week mee bezig en dat vijf weken achter elkaar. Je maakt kans op mooie prijzen én je leert op een leuke manier over energieverbruik. Aanmelden kan al Wvanaf 1 januari 2021 via www.juniorenergiecoach.nl. Het spel start 27 februari 2021. Meer weten? Op de website staat een test als voorproefje. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 65 kinderen meedoen.

 

 

Met een tv-held op lampenjacht en stekkerexpeditie

Vijf weken lang bespaart  tv-held Varkentje Rund – in de rol van Junior Energiecoach – samen met gezinnen energie. Op een praktische, leuke en leerzame manier. Wekelijks zijn er populaire Junior Energiecoach-filmpjes, gevolgd door leuke en geheime challenges, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches. Mee doen is leuk en leerzaam voor het hele gezin, dus ook voor ouders! Het spel start op 27 februari en duurt vijf weken.

 

 

Gratis meedoen voor huurders Viverion en Wonen Delden

Huurders van Viverion en Wonen Delden in Hof van Twente kunnen gratis meedoen. Voor dit project wordt samengewerkt met gemeente Hof van Twente. Wil je je aanmelden of eerst meer informatie? Kijk dan op www.juniorenergiecoach.nl. Inschrijven kan van 1 januari tot en met 20 februari. Voor een schoner milieu en vollere portemonnee; ik doe mee! 

Deelname wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Hof van Twente en de woningcorporaties Viverion en Wonen Delden.

Uitslag huurdersenquête

In november 2020 hebben de huurders van Wonen Delden kunnen deelnemen aan de huurdersenquête van Huurdersbelang Delden in samenwerking met de Woonbond. We hebben de gegevens verwerkt. Klik hier voor de uitslag.

Weg met de wooncrisis

 

De landelijke overheid heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor wonen. Maar het is juist de landelijke politiek die een oplossing in de weg staat. Doordat het kabinet woningcorporaties belast met de verhuurderheffing (een belasting op sociale huurwoningen) komen ze fors geld te kort om te zorgen dat iedereen een betaalbaar dak boven het hoofd heeft. Erger nog: door de verhuurderheffing moeten woningcorporaties sociale huurwoningen verkopen, kunnen ze te weinig nieuwe bij bouwen en zijn de huurprijzen fors gestegen. Gemeenten staan machteloos tegenover de woekerprijzen in de vrije huursector zolang de landelijke overheid ingrijpen niet mogelijk maakt.

Daarom roepen wij gemeente op om zich uit te spreken voor landelijk woonbeleid waarbij de wooncrisis wél kan worden aangepakt. Zorg dat we eindelijk werk kunnen maken van voldoende betaalbare huurwoningen voor iedereen.

Wij willen:

Voldoende en betaalbare sociale huurwoningen. Maak dit mogelijk door de verhuurderheffing af te schaffen. Zo kunnen er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd en betaalbaar worden verhuurd.

Betaalbare huur voor de lage én de middeninkomens. Verhoog de inkomensgrens zodat ook de zorghelden, onderwijzers en anderen een betaalbare huurwoning kunnen vinden.

Huurprijsbescherming voor huurders in de vrije sector. Leg de huurprijzen aan banden zodat de kwaliteit van een woning klopt met de prijs en huurders geen woekerprijzen betalen.

Weg met de Wooncrisis, een huis voor iedereen!

Waarom is het belangrijk?

Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen:

* Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld.
* Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”.
* Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen.
* Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector.
* Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector.
* In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen.
* De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt.

Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!

Teken de petitie voor onze gemeente. Klik op: Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Hof van Twente! | DeGoedeZaak

Huurdersenquête

Huurdersbelang Delden is nieuwsgierig naar de mening van de huurders. Daarom is er een enquête uitgezet. Huurders hebben nog tot 22 november de tijd de enquête in te vullen. Onder de deelnemers worden vijf cadeaubonnen van 25 euro verloot.