Publicaties

Hier vindt u een aantal publicaties. Heeft u interesse in de verslagen van onze vergaderingen, dan kunt dat aangeven via huurdersbelangdelden@outlook.com

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 1 november 2018

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

jaarverslag 2017

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken 2019

Andere documenten

Regionale woonvisie Twente

Woonagenda Hof van Twente 2016-2020